jaar

Een jaarrapport geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming over het vorige boekjaar. Maar welke gegevens staan nu precies op de jaarrekening?

  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Toelichting

Balans

Een balans is een momentopname en toont wat er op dat moment in de onderneming aanwezig is, waaronder alle bezittingen en schulden. De bezittingen, ook wel activa genoemd, staan aan de linkerkant van de balans. De schulden, ook wel passiva genoemd, staan aan de rechterkant.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening wordt ook wel resultaatrekening of exploitatierekening genoemd. U ziet een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van uw onderneming over het afgelopen jaar. Zo kunt u gemakkelijk zien of u winst of verlies maakt.

Toelichting

In de toelichting staan het aantal werkzame personen en de manier waarop de balans is opgesteld. Grotere bedrijven zijn verplicht om meer informatie te geven, zoals betalingen aan directie.