aangifte

Over uw inkomen betaalt u inkomstenbelasting aan de overheid. Het aangeven van de inkomstenbelasting blijkt voor veel mensen lastig. ALLin Administratie helpt u hierbij.

In totaal bestaan er drie categorieën voor uw belastbaar inkomen:

  • Box 1: werk en woning
  • Box 2: aanmerkelijk belang
  • Box 3: sparen en beleggen

Iedere box heeft een ander tarief en dit kan per jaar wijzigen. Let hier dus goed op. De aangifte doet u via de Belastingdienst.

Belastbaar inkomen

U betaalt inkomstenbelasting over uw belastbaar inkomen verminderd met eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen. Soms wordt er ook gesproken over een verzamelinkomen. Dit is iets anders, namelijk het totaal van uw inkomsten en aftrekposten.

Aangifte als ondernemer of particulier?

Als ondernemer doet u inkomstenbelasting, maar voor de ene ondernemer is dit een winstbelasting en voor de andere ondernemer een resultaatbelasting. Bij een resultaatbelasting doet u aangifte inkomstenbelasting als particulier. U vermeldt uw bedrijfsactiviteiten onder overige werkzaamheden en vult alleen de omzet en kosten in. U heeft geen recht op aftrekposten. Bijvoorbeeld wanneer u niet aan de urennorm voldoet, omdat u nog een baan in loondienst ernaast heeft. Een winstbelasting is een aangifte inkomstenbelasting als ondernemer. Hierbij gaat de Belastingdienst er vanuit dat uw bedrijf uw hoofdinkomen is, u voldoet aan de urennorm en/of uw omzet is zodanig hoog dat u in aanmerking komt voor aftrekposten. U vult niet alleen de omzet en kosten in, maar ook een balans, een winst- en verliesrekening, afschrijvingskosten, uw auto van de zaak en privé mutaties. Bij een aangifte inkomstenbelasting als ondernemer is het opstellen van een jaarrapport noodzakelijk.

Het kan zijn dat u bij de start van uw onderneming de eerste jaren aangifte als particulier blijft doen. Mocht uw bedrijf groeien dan is het voordeliger om dit om te laten zetten naar een winstbelasting. Wij kunnen u helpen bij deze aanvraag bij de Belastingdienst.

Aangifte is verplicht

Iedereen die een aangifteformulier ontvangt is verplicht om aangifte te doen. Wanneer het u door omstandigheden niet lukt op tijd uw aangifte inkomstenbelasting door te geven kunt u een uitstel aanvragen. Wanneer u dit niet doet kunt een boete krijgen.

M-biljet

Wanneer u een deel van het jaar in het buitenland heeft gewoond moet u een aparte aangifte inkomstenbelasting invullen. Dit heet het papieren M-biljet. Deze aangifte bestaat uit verschillende documenten, waaronder de aangifte zelf, de eventuele jaarrekeningen en de toelichtingen bij de ingevulde pagina’s.

Papieren M-biljet

Papieren M-biljet

Schenking: belastingvrij of toch niet?

Soms is een schenking belastingvrij en soms moet u een aangifte schenkbelasting doen. Deze regels kunnen per jaar verschillen, maar over het algemeen geldt dat bij een schenking van 5320 euro (van uw ouders) of 2129 euro (van iemand anders) geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. U hoeft deze bedragen niet aan te geven bij de Belastingdienst. Krijgt u meer? Dan hangt het er vanaf waar het geld voor geschonken wordt. Krijgt u het zomaar of is het voor een studie of uw huis? En komt het van een direct familielid of niet? Het bedrag moet sowieso aangemeld worden bij de Belastingdienst. In bepaalde gevallen kan er een vrijstelling aangifte schenkbelasting worden aangevraagd.

Het aanvragen van een vrijstelling of aanmelden van een schenking moet in de eerste twee maanden van het jaar dat volgt binnen zijn. Kreeg u een schenking in 2017? Dan moet de aanvraag voor 1 maart 2018 binnen zijn. Nog voor de aangifte inkomstenbelasting gedaan wordt.

Hoe kunnen wij helpen?

ALLin Administratie kan voor u, als ondernemer en/of particulier, de aangifte inkomstenbelasting regelen. Wij vragen hiervoor enkele gegevens van u, waarna wij de aangifte volledig en efficiënt zullen afhandelen. Zo zorgen wij ervoor dat het maximale eruit gehaald wordt.

U krijgt de aangifte inkomstenbelasting, voor uw eigen administratie, per e-mail of per post toegestuurd. We doen dit tegen een redelijk tarief vanaf € 30,- . Bekijk onze prijzen.

Let op: u ontvangt altijd eerst een conceptaangifte. Met uw toestemming versturen we de officiële aangifte naar de Belastingdienst.