Privacy

ALLin Administratie werkt met persoonsgegevens van haar klanten. Als administratief kantoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te kunnen voeren.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • NAW
  Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats) worden ter controle gebruikt in de verschillende aangiftes, waaronder de btw-aangifte, de aangifte inkomstenbelasting en het jaarrapport. Daarnaast worden uw NAW gegevens gebruikt voor facturatie. Mochten wij de gehele administratie inclusief inkomstenbelasting verzorgen, dan vragen wij ook om uw geboortedatum en een kopie van uw paspoort of ID.
 • Zakelijke bankrekening
  Uw zakelijke bankrekening wordt opgevraagd voor het verwerken van de bankmutaties. Dit gebeurt voor de aangifte omzetbelasting, de jaarafsluiting en het opstellen van het jaarrapport. Hiervoor moet uw administratie sluitend zijn met uw bank. Wij vragen een digitaal bankbestand of werken, indien gewenst, met uw papieren bankafschriften.
 • Belastinggegevens
  Wij verzorgen diverse aangiftes voor onze klanten. Denk hierbij aan de aangifte omzetbelasting, de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Hier hebben wij uw gegevens voor nodig. Deze aangiftes bewaren wij en sturen wij (digitaal) naar u op. Het is belangrijk dat u deze aangiftes in uw administratie bewaart. Mocht u een aangifte kwijt zijn dan hebben wij een kopie voor u liggen.
 • DigiD
  U geeft ons een machtiging voor uw aangifte inkomstenbelasting. Wij hebben uw DigiD dus niet nodig.

Hoe bewaren wij dit?

Wij bewaren uw persoonsgegevens op een beveiligde server. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen in een backup. De backup is, doordat deze encrypted wordt opgeslagen, niet toegankelijk voor derden.

Uw gegevens opvragen

Als klant kunt u altijd opvragen welke gegevens wij van u hebben. Ook kunt u bij ons terecht op het moment dat u een document van de Belastingdienst mist. Het gaat daarbij om documenten die wij voor u hebben verzorgd, bijvoorbeeld een aangifte.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Mocht u geen klant meer zijn dan bewaren we uw gegevens nog 1 jaar. U kunt gedurende dat jaar nog gegevens opvragen, bijvoorbeeld een aangifte die gedaan is. Hierna verwijderen wij uw gegevens. Op verzoek doen we dit uiteraard ook meteen op het moment dat u ons als klant verlaat.

Worden uw gegevens gedeeld?

ALLin Administratie heeft een samenwerking met A&M Service in Coevorden en Okken Administraties en Adviezen in Nieuwlande. Het kan zijn dat wij uw administratie samen met één van deze kantoren verzorgen. In dat geval zullen bepaalde gegevens gedeeld worden. We vragen hiervoor altijd eerst uw toestemming, die u te allen tijden mag intrekken.